xe chuyên dụng abc

Khi vận chuyển thành đoàn, khoảng cách giữa 02 xe phải tối thiểu 20m.

  1. Đối với công ty, doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu có xe xitec chở xăng dầu:

– Lãnh đạo công ty, doanh nghiệp, chủ cửa hàng xăng dầu có xe xitec xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC trong qua trình hoạt động, sửa chữa, vận chuyển, xuất, nhập xăng dầu.

– Đưa xe xitec chở xăng dầu đi kiểm định, hệ thống điện xe, máy xe, khả năng tiếp đất dây xích theo quy định theo định kỳ.

13595601_1630361783947194_1765029553_n

 

Post a comment