Xe Cẩu Daewoo 5C – Cấu Số Sàn 12T

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Mã hiệu: DAEWOO P9CVF/TC-LC  Loại cabin: Cabin đôi có giường nằm. Công thức bánh: 10 x 4 Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.970 Chiều dài... Continue reading

Xe Cẩu Daewoo 24T-Cẩu Dongyang 15T

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Mã hiệu: DAEWOO P9CVF/TC-LC  Loại cabin: Cabin đôi có giường nằm. Công thức bánh: 10 x 4 Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.970 Chiều dài... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 3C – Cẩu 8T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 5C – Cẩu 3T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 5T- Cẩu Unic 3

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 6X4- Cẩu Dongyang 7T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 7T- Cẩu Unic 5T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 8T- Cẩu Dongyang 7T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading

Xe Cẩu Dongfeng 8T- Cẩu Soosan 5T

1. Thời hạn bảo hành:   – Với xe tải và xe chuyên dụng Hyundai, xe chở khách: 18 tháng hoặc 50.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. – Với xe tải, xe... Continue reading